Shorter.nl is de gemakkelijkste en beste URL verkorter van Nederland!


Hier de lange URL

Voer een korte naam in (optioneel, alleen letters en cijfers)

Klik op "Verkort!" om de URL te verkorten